Go to main content.

Käyttöehdot

 1. Yleistä

  Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkien Alconin Verkkosivustojen käyttöön (jäljempänä “Alconin Verkkosivustot” ja “Verkkosivustot”).

  Alconin Verkkosivustot omistaa ja Verkkosivustoja ylläpitää Alcon Finland Oy (yhteisesti ”Alcon”). Verkkosivustojen tarkoituksena on tarjota yleistä tietoa Alconista sekä sen tuotteista ja palveluista. Alconin Verkkosivustoilla olevia tietoja ei ole tarkoitettu sairauden tai tautien hoitoa koskeviksi lääketieteellisiksi ohjeiksi taikka terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvojen, diagnoosien tai hoidon korvikkeeksi. Jos kärsit sairaudesta, ota viipymättä yhteyttä terveydenhuoltopalveluihin. Kaikki tiettyä sairautta ja sopivaa hoitomuotoa koskevat kysymykset tulee osoittaa suoraan terveydenhuollon ammattihenkilölle. Älä koskaan jätä ammattimaista lääketieteellistä neuvoa huomiotta taikka lykkää neuvon noudattamista Alconin Verkkosivustoilta lukemasi tiedon vuoksi. Ota yhteyttä terveydenhuoltopalveluihin ennen kuin aloitat minkään Verkkosivustoilla mainitun tuotteen tai palvelun käytön.

  Mitään tässä yhteydessä esitettyä ei myöskään ole tarkoitettu Alconin tuotteiden käyttöohjeeksi. Tarkempaa tietoa ja ohjeita Alconin tuotteista ja palveluista on saatavilla kaikkien Alconin tuotteiden tuotepakkauksista.

 2. Ehtojen hyväksyminen

  Alconin Verkkosivustot ovat käytössäsi seuraavin tähän sisältyvin tai tässä (”Käyttöehdot”) mainittavin ehdoin, varauksin ja huomioin. Käyttämällä Verkkosivustoja hyväksyt Käyttöehdot. Älä käytä Alconin Verkkosivustoja, mikäli et hyväksy kaikkia tässä mainittuja Käyttöehtoja. Alcon pidättää itsellään kaikki oikeudet päivittää tai muuttaa Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Jatkamalla Verkkosivustojen käyttöä Käyttöehtoihin tehtyjen muutosten jälkeen ilmaiset hyväksyväsi Käyttöehtoihin tehdyt muutokset.

 3. Alconin Tietosuojakäytäntö

  Alconin Verkkosivustojen kautta antamiasi tietoja käsitellään Alconin Tietosuojakäytännössä ilmoitetulla tavalla. Henkilötietoja lukuun ottamatta Verkkosivustojen kautta antamasi tiedot eivät ole luottamuksellisia. Alconilla on oikeus käyttää tällaisia tietoa vapaasti. Myöskään Alconille mahdollisesti antamasi palaute ei ole luottamuksellista, eikä se sisällä sinun tai kolmannen osapuolen yksinoikeudella omistamaa aineistoa. Alconilla on oikeus käyttää vapaasti kaikkia palautteen sisältämiä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen sekä kopioida, muunnella ja luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille rajoituksetta.

 4. Käyttörajoitukset

  Alconin Verkkosivustot sekä niiden sisältämät tiedot on tarkoitettu vain yleistä tiedotus- ja opastustoimintaa varten. Kaikkien Verkkosivustojen aineistojen tai ulkoasun jäljentäminen tai kopiointi on ankarasti kielletty ilman Alconin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki pyynnöt Verkkosivustoilla olevan aineiston kopioimiseksi tulee lähettää osoitteeseen Alcon Laboratories, Inc., c/o Corporate Communications, mail code TC-30, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.

  Verkkosivustoilla ja yksittäisillä sivuilla olevaa materiaalia saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön sillä edellytyksellä, että kaikki näin mahdollisesti syntyvät kopiot ovat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien sekä muiden Alconin Verkkosivustoilla olevien yksinoikeutta osoittavien ilmoitusten ja merkintöjen suojaamia.

 5. Viranomaissäännökset

  Alcon tarjoaa tuotteita ja palveluja pään- ja niskanalueen, erityisesti silmä-, korva- ja nenäsairauksien diagnosointiin, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Nämä terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitetut tuotteet ovat paikallisten viranomaisten sääntelemiä jokaisessa maassa, jossa Alcon harjoittaa liiketoimintaa. Esimerkkejä tällaisista viranomaistahoista ovat Yhdysvaltojen Food and Drug Administration ja Ison-Britannian Committee on Safety of Medicine in the United Kingdom. Voit tarkistaa asuinvaltiotasi koskevat tiedot asianomaiselta paikalliselta viranomaiselta.

  Alconin Verkkosivustot sisältävät tietoja tuotteista, jotka eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa, tai joita saatetaan markkinoida eri tuotemerkeillä. On myös mahdollista, että viranomaiset ovat soveltuvilta osin antaneet luvan tuotteiden myyntiin tai käyttöön eri käyttötarkoituksiin sekä erilaisin rajoituksin eri maissa.

  Mitään Alconin Verkkosivustoilla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu mainostamaan mitään tuotetta taikka kehotukseksi käyttää mitään tuotetta sellaisella tavalla, joka ei ole sallittua asuinpaikkasi lain ja muiden säännösten nojalla. Kaikki kysymykset Alconin Verkkosivustoilla mainittujen tuotteiden saatavuutta ja käyttöä koskevat tulee osoittaa Alconin paikalliselle konserniyhtiölle

 6. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

  Alconin Verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille (”Linkitetyt Sivustot”). Linkitetyt Sivustot eivät ole Alconin hallinnassa. Alcon tarjoaa Linkitetyt Sivustot ainoastaan palvellakseen sinua, eikä se että Alcon tarjoaa linkin tällaisille sivuille millään tavalla tarkoita, että Alcon tukisi tai kannattaisi näillä sivustoilla Internet-palveluja, muita palveluja taikka tuotteita tarjoavia yrityksiä.

 7. Käyttäjätili, salasana, luottamuksellisuus ja tietoturva

  Alconin Verkkosivustoilla saattaa olla osia, joihin pääsy edellyttää käyttäjätilin ja salasanan. Hyväksymällä Käyttäjäehdot sitoudut ottamaan täyden vastuun kaikesta käytöstä ja toimista, jotka suoritetaan käyttäjätiliäsi ja salasanaasi käyttäen. Olet yksin vastuussa käyttäjätilisi ja salasanasi salassapidosta. Käyttäjätiliä tai salasanaa EI tule luovuttaa kenellekään. Tietokonetta EI tule jättää vartioimatta, kun olet kirjautunut Alconin Verkkosivustoille. Sitoudut ilmoittamaan Alconille heti käyttäjätiliäsi tai salasanaasi koskevista tietomurroista, kuten varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttöyrityksistä tai tietojen luvattomasta muuttamisesta. Sitoudut kirjautumaan ulos käyttäjätililtäsi jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttäjätiliä tai salasanaa ei saa siirtää pois siltä henkilöltä, jolle se on myönnetty. Tarvittaessa voit saada uuden käyttäjätunnuksen Alconilta.

 8. Laiton ja kielletty käyttö

  Saadaksesi käyttää Alconin Verkkosivustoja vakuutat, ettet käytä Verkkosivustoja laittomaan tai näissä Käyttöehdoissa kiellettyyn toimintaan. Verkkosivustoja ei saa käyttää tavalla, josta koituisi Verkkosivustoille tai niiden käyttäjille vahinkoa, käyttöesteitä, ylikuormitusta tai haittaa, tai joka häiritsisi kenenkään toisen osapuolen Verkkosivustojen käyttöä. Kiellettyä on muun muassa seuraavien laitteiden tai ohjelmistojen käyttö, joiden tarkoituksena on vahingoittaa tai estää Verkkosivustojen asianmukainen toiminta tai siepata tai ottaa luvatta käyttöön Verkkosivustoilla oleva järjestelmä, tietodot tai henkilötietdot: virukset, troijan hevoset, madot, ajastetut virukset tai cancel botit. Hyväksyt myös sen, ettet voi ladata, julkaista tai välittää Verkkosivustolle viestejä tai sellaista sisältöä, joka (1) loukkaa tai rikkoo toisen oikeuksia, (2) on valheellista, virheellistä, harhaanjohtavaa tai petollista, tai (3) loukkaa sovellettavaa lakia, säädöksiä, sääntöjä tai asetuksia. Alconin Verkkosivustoja ei saa käyttää ulkopuolisille verkkosivustoille pääsyyn tai niiden vahingoittamiseen.

 9. Teollis- ja tekijänoikeudet

  Tunnustat ja hyväksyt, että Alconin Verkkosivustoilla oleva tieto on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai muiden yksinoikeuksien ja lakien suojaamaa. Hyväksyt, että Alconin verkkosivustojen tai niiden osien muunteleminen, lainaaminen, vuokraaminen, levittäminen tai niihin perustuvien muunnelmien tekeminen on kiellettyä ilman Alconin nimenomaisesti myöntämää lupaa. Alcon pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä.

 10. Ilmoitus tekjänoikeusrikkomuksesta

  Mikäli katsot, että Alconin Verkkosivustot loukkaavat tekijänoikeuksia, tulee ilmoitus siitä tehdä osoitteeseen:

  Alcon Legal Department: Intellectual Property Counsel
  Alcon Laboratories, Inc.
  6201 South Freeway
  Fort Worth, TX 76134 USA

  Saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen, Alcon pyrkii kohtuullisessa ajassa poistamaan sellaisen sisällön, joka loukkaa toisen henkilön tekijänoikeuksia.

 11. Tavaramerkkioikeudet

  Kaikki Alconin tai kolmansien osapuolten tuotteisiin tai palveluihin liittyvät oikeudet tuotenimiin, yhtiöiden nimiin, toiminimiin, logoihin, tuotepakkauksiin ja grafiikoihin kuuluvat yksinomaan Alconille tai asianmukaisille kolmansille osapuolille riippumatta siitä, onko ne esitetty suurella tai pienellä kirjasinkoolla taikka tavaramerkkisymbolilla. Näin ollen edellä mainitut oikeudet on kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien mukaisesti suojattu kopioinnilta, jäljittelyltä, heikentämiseltä ja sekaannusvaaraa aiheuttavalta tai harhaanjohtavalta käytöltä. Näiden tavaramerkkien tai muun sisällön käyttö tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty, paitsi siten kuin tässä on sallittu, eikä mitään Alconin Verkkosivustoilla olevaa tietoa ole tarkoitettu lisenssiksi tai oikeuden myöntämiseksi mihinkään Alconin tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tavaramerkkiin.

 12. Vastuuvapaus

  Kaikki Alconin Verkkosivustoilla oleva tai niiden kautta saatava aineisto, tieto, tuotteet ja palvelut tarjotaan ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, OLIVATPA NE NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN TAKUISIIN KOSKIEN KAUPALLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TAI MUIDEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

  Alcon on tehnyt ja tekee tulevaisuudessakin uutterasti töitä sen eteen, että Verkkosivustoilla olevat tiedot olisivat virheettömiä ja ajan tasalla. Lain asettamissa rajoissa Alcon kuitenkin kieltää kaikenlaisten hiljaisten tai nimenomaisten takuiden tai sitoumuksien myöntämisen koskien Alconin Verkkosivustoilla olevan informaation tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai virheettömyyttä. Alcon ei anna takuuta siitä, että Verkkosivustot ovat saatavilla tiettyyn aikaan tai tietyssä paikassa, tai että Verkkosivustoilla esiintyvät viat tai virheet tullaan korjaamaan, tai etteivät Verkkosivustot sisällä viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. Hyväksyt, että lain asettamissa rajoissa kaikki Verkkosivustojen, Linkitettyjen Sivustojen ja näiden sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Joidenkin maiden lakien mukaan vastuunrajoitukset eivät ole sallittuja, joten jotkin yllämainituista vastuurajoituksista eivät ehkä koske sinua.

 13. Vastuunrajoitus

  Alcon tai mikään Alconin Verkkosivustojen luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistunut osapuoli taikka Linkitetty Sivusto ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, yllättävästä tai välillisestä vahingosta, seurannaisvahingosta taikka rangaistukseen liittyvästä korvauksesta, jotka johtuvat Alconin Verkkosivustoilla tai Linkitetyillä Sivustoilla vierailusta, niiden käytöstä tai niiden käyttökelvottomuudesta, taikka sisällössä olevista virheistä tai puutteista. Alcon pidättää itsellään oikeuden muuttaa Verkkosivustojen sisältöä haluamallaan tavalla (mukaan lukien oikeuden poistaa mihin tahansa Linkitettyihin Sivustoihin johtavia linkkejä) milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta. Alcon ei ole vastuussa tällaisista muutoksista mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Lisäksi Alcon sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta, joka liittyy kolmannen osapuolen Linkitettyyn Sivustoon, taikka johtuu tai on seurausta Linkitetystä Sivustosta.

  Nämä rajoitukset ovat voimassa riippumatta siitä, perustuuko väitetty vastuu sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen, laiminlyöntiin, ankaraan vastuuseen tai mihin tahansa muuhun perusteeseen, myös siinä tapauksessa, että Alcon on ollut tietoinen tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Joidenkin valtioiden laki ei salli yllättävien tai välillisten vahinkojen rajoittamista, jolloin näissä valtioissa Alconin vastuu on rajoitettu enintään lain sallimassa enimmäislaajuudessa, eikä mitään Alconin laiminlyönnistä tai vilpillisestä toiminnasta johtuvien henkilövahinkojen korvausvastuuta koskevia rajoituksia sovelleta.

 14. Korvaukset

  Hyväksymällä Käyttöehdot suostut korvaamaan Alconille, sen tytäryhtiöille ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille, toimihenkilöille, asiamiehille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille kustannukset, jotka johtuvat vaatimuksistajoita kolmannet osapuolet voivat esittää liittyen Verkkosivustoille tai Verkkosivustojen kautta lähettämästääsi materiaalia, Verkkosivustojen käyttöä, näiden Käyttöehtojen rikkomuksesta taikka muuta rikkomustasi, joka koskee muun henkilön tai yrityksen mitä tahansa oikeutta mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja asianajajien palkkiot.

 15. Lainvalinta

  Sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakottavissa säännöksissä säädettyjä oikeuksiasi, näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakottavissa säännöksissä säädettyjä oikeuksiasi, sinä ja Alcon suostutte nimenomaisesti Tanskan tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa Verkkosivustojen käyttöön liittyvissä tai siitä johtuvissa riita-asioissa.

 16. Sopimus kokonaisuudessaan

  Jollei näissä Käyttöehdoissa toisin määrätä, nämä Käyttöehdot muodostavat (yhdessä muiden tässä mainittujen asiakirjojen kanssa) sinun ja Alconin välisen sopimuksen kokonaisuudessaan ja sääntelevät Verkkosivustojen käyttöä, ja syrjäyttävät kaikki sinun ja Alconin väliset aiemmat tai rinnakkaiset sopimukset ja ehdotukset (olivatpa ne suullisia, kirjallisia tai sähköisessä muodossa tehtyjä). Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Käyttöehtojen kohdan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ehtoa tulee tulkita soveltuvan lain mukaisesti pyrkien mahdollisimman tarkasti toteuttamaan osapuolten alkuperäistä tarkoitusta. Tällaisessa tapauksessa Käyttöehdot pysyvät muilta osin voimassa.

 17. Oikeuksista luopuminen

  Vaikka Alcon ei harjoita tai pane täytäntöön jotakin näihin Käyttöehtoihin sisältyvää oikeuttaan taikka jättää reagoimatta sinun tai kolmannen osapuolen rikkomukseen, tämä ei tarkoita, että Alcon millään tavoin luopuisi oikeudestaan myöhemmin vedota näihin Käyttöehtoihin kokonaisuudessaan ja turvautua käytössään oleviin oikeussuojakeinoihin samankaltaisissa rikkomuksissa.

 18. Yleistä

  Hyväksyt, että näiden Käyttöehtojen perusteella, taikka sillä perusteella että käytät Verkkosivustoja, Alconin ja sinun välille ei synny yhteisyritystä, yhtiökumppanuutta, työsuhdetta tai edustussopimusta. Mikään näissä Käyttöehdoissa mainittu ei poista Alconin velvollisuutta noudattaa viranomaisten tai tuomioistuimen pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka koskevat Verkkosivustojen käyttöä tai käyttöön liittyviä tietoja, jotka olet antanut, tai jotka Alcon on kerännyt. Näiden Käyttöehtojen tai muun sähköisessä muodossa annetun ilmoituksen tuloste kelpaa todisteeksi näitä Käyttöehtoja koskevassa tai näihin Käyttöehtoihin liittyvässä oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaisesti kuin vastaavat paperimuodossa tehdyt liiketoimintaan liittyvät asiakirjat.

 19. Käyttöoikeuden irtisanominen

  Alcon pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan estää pääsysi Verkkosivustoille kokonaisuudessaan tai osittain, ilman ennakkoilmoitusta tai antamalla ennakkoilmoituksen. Hyväksyt, että Alcon ei ole missään vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että pääsysi Verkkosivustoille estetään.