Tutkimus ja tuotekehitys, oppiminen ja ammatillinen kehitys